News

Ni no Kuni 2 – Zweite Story-Erweiterung angekündigt

Ni No Kuni II