News

PlayStation Phone ab April 2011 im Handel?

pspphone1.jpg